Apie mus

Juodupės komunalinis ūkis

Įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant Rokiškio rajono Juodupės seniūnijos teritorijoje komunalines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. 


Įstaigos dalininkas 100 proc. - Rokiškio rajono savivaldybė.

Plačiau apie paslaugas
Istorija

Viešieji pirkimai

Atviro konkurso sąlygos durpių - pjuvenų mišinio pirkimas Juodupės katilinei 2019-2020 m.:

Atsiųsti PDF

Atviro konkurso sąlygos malkų pirkimas
Juodupės katilinei 2019 m.:

Atsiųsti PDF

Atviro konkurso sąlygos. Durpių – pjuvenų mišinio pirkimas juodupės katilinei 2020/21 metams

Atsiųsti PDF

Atviro konkurso sąlygos. Malkų pirkimas juodupės katilinei
2020 metams

Atsiųsti PDF
Juodupės naujienos

Naujienos

1. Paskelbtas naujas kvietimas daugiabučiams renovuoti:

http://www.betalt.lt/paskelbtas-naujas-kvietimas-daugiabuciams-renovuoti-2/

2. Keitėsi šilumos paskirstymo metodai:

žr. failą.

Kainos

Kainos

Šildymo ir karšto vandens kainos:

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 1999 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 109 nusprendė:
,,Gyventojams, kuriems šiluma tiekiama iš savivaldybės reguliavimo sferai priklausančių katilinių, už šilumą, naudojamą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti skaičiuoti ne didesnę kainą negu skaičiuojama kitiems rajono gyventojams, gaunantiems šilumą ir karštą vandenį iš specialiosios paskirties AB ,,Panevėžio šilumos tinklai" Rokiškio šilumos tinklų rajono.‘‘

Nuo šio sprendimo įsigaliojimo Juodupės miestelio gyventojams, gaunantiems šilumą iš Juodupės katilinės, taikomos AB ,,Panevėžio energija" nustatytos patalpų šildymo ir karšto vandens kainos.

AB ,,Panevėžio energija" kainas galite rasti: www.pe.lt/silumos-ir-karsto-vandens-kainu-archyvas...

Apie kainų pokyčius reguliariai pateikiama informacija Rokiškio savivaldybės svetainėje, naujienų skiltyje.

Nuotekų išvežimas ir utilizavimas iš individualių talpų:
- 20 € už vieną išvežimą (3 m³) Juodupės miestelio ribose;
- 0,87 € už kiekvieną papildomą kilometrą už Juodupės miestelio ribų;


Santechniko ir elektriko paslaugos (žr. failą);
Elektriniai matavimai 10,00 € už vieną atliktų matavimų aktą;
Traktoriaus nuoma (priekaba, frontalinis krautuvas, sniego valymo skydas) 20,00 € už vieną valandą.

Informacija

Informacija

VšĮ Juodupės komunalinis ūkis darbuotojų vidutinis darbo užmokestis bruto
(neatskaičius mokesčių) (žr. failą).

Pranešėjų apsauga (žr. failą).